HVAC Equipment
 • Champion
Security
 • American Dynamics
 • DSC
 • Illustra
 • Tyco
Industrial Refrigeration
Fire suppression
 • Chemguard
 • Pyro-Chem
 • RapidResponse
 • Tyco
Retail Solutions
Building Automation and Controls
 • BCPRO
 • VERASYS
Fire Detection
 • Autocall
 • CWSI
 • Vigilant
 • Zettler

Globální Adresář

HVAC Equipment
 • Champion
Security
 • American Dynamics
 • DSC
 • Illustra
 • Tyco
Industrial Refrigeration
Fire suppression
 • Chemguard
 • Pyro-Chem
 • RapidResponse
 • Tyco
Retail Solutions
Building Automation and Controls
 • BCPRO
 • VERASYS
Fire Detection
 • Autocall
 • CWSI
 • Vigilant
 • Zettler

Globální Adresář

Integrace systémů třetích stran

Síťová integrační jednotka NIE, Metasys

Pro integraci zařízení třetích stran slouží jednotky NIExx, které umožňují připojení k síti Internet Protocol (IP) a webový přístup do systémů řízení budovy Metasys®. Jednotky NIE používají standardní komunikační technologie řízení budov, včetně protokolu BACnet®, sítě LonWorks®, protokolu N2 Bus, Modbus, M-Bus (EN 1434-3) a vlastních protokolů třetích stran. Pomocí těchto technologií jednotky NIE monitorují a řídí širokou škálu topných, ventilačních a klimatizačních zařízení (HVAC), osvětlení, zabezpečení, požární ochranu, elektrické a tepelné měření a řízení přístupu.
Volitelnou komponentou systému Metasys® je aplikační a datový server (ADS), případně rozšířený aplikační a datový server (ADX), který zajišťuje sběr a zobrazování velkého množství trendových dat, událostních zpráv, transakcí operátora a konfiguračních dat systému. ADX je rozsáhlejší serverová aplikace a poskytuje rozšířené možnosti archivace dat, trendů a reportů oproti ADS. Jako správce lokality poskytuje server ADS/ADX bezpečnou komunikaci se síťovými automatizačními jednotkami (NAE), síťovými řídicími jednotkami (NCE) a síťovými integračními jednotkami (NIE).